Factory31


Фирмата производител се стреми към усъвършенстване на своите продукти, което прави възможността за разпространение по-реална. В този бранш, конкуренцията в страните от Европейският съюз е много висока.

За да бъде конкурентоспособна, АТИКЕР БЪЛГАРИЯ” е необходимо да затвърди позициите на Европейския пазар, като с присъствието си на международни изложения, пазари и панаири. Отзивите от тези събития доказват за високо ценените наши продукти. 

Основен контингент от клиенти на фирмата са самостоятелните продажби на автомобилни газови части и аксесоари във всички страни на европейският съюз влючително и България. За да привлече нови клиенти, фирма АТИКЕР БЪЛГАРИЯ, разчита на качеството на продуктите и конкурентноспособни цени за постигане на по добри резултати.

 Дистрибуцията на продуктите се осъществява на едро в повечето случаи от самата фирма. За да бъде осъществима тази цел се изготвя програма по която веднъж месечно се посещават клиентите на различните страни. Основен мотив за това действие е личния контакт на фирмата с клиента.