Представителите на Атикер България и Атикер Гърция под ръководството на управителя ни г-н Огуз Атилкан посетиха централния ни офис в гр. Пловдив.

Проведеният семинар в хотел Марица за представянето на новите ни стоки мина много успешно.

Благодарим на всички присъстващи проявили интерес.